Blog

Here are the latest posts

Прост начин да определите вашата цена за графичен дизайн?!

За ценообразуването в графичния дизайн Здравейте! Аз съм Венцислав Райков и ще ви разкажа какво мисля за цените в графичния дизайн. Причината е, че за 20-те ми години в бранша, един от въпросите които най-често Read more…

Get in Touch

Find us at the office

Sofia, Bulgaria Ventzislav Raikov +359 887 201 119 Mon - Fri, 10:00-22:00

Contact us

    Your Name*

    Your email*

    Let's talk*