Бърз урок в Блендер за дублиране на обекти в кръг с Array Modifier.
По долу може да изтеглите и работния файл:
Успех.

Работен Файл

%d bloggers like this: